Invallers Bepalingen Voorjaar 2018

Aanpassing en verlenging proef invalbeperkingen op basis van ELO rating

Beste wedstrijdsecretarissen,

Na enige tijd proef te hebben gedraaid met de invalbeperkingen op basis van de ELO rating hebben wij ook overleg gevoerd over hoe andere afdelingen hier mee omgaan. Dit heeft ertoe geleid, dat wij een aantal aanpassingen aan het systeem zullen gaan laten maken en dat we de proef verlengen in de voorjaarscompetitie 2018.

Waarom deze aanpassingen?

In de huidige proef wordt gewerkt met een coëfficiënt van 1.5 maal het verschil tussen de gemiddelde rating van 2 klassen. Dat maakt het voor een wedstrijdsecretaris erg moeilijk om vooraf te bepalen of de rating van een speler te hoog of juist te laag is voor een bepaalde klasse. De gemiddelde ratings zijn immers pas bekend als de indeling van de competitie klaar is.

Het systeem wordt inmiddels in 5 van de 8 afdelingen gebruikt en in al die afdelingen wordt gewerkt met een vast aantal ELO punten voor de berekening van de invalbeperkingen. Wel zijn er per afdeling verschillen te zien in het gebruikte aantal ELO punten. Hoe lager dat aantal gesteld wordt hoe meer invalbeperkingen er zullen volgen. In de afdeling West willen wij beginnen met een vast verschil van 200 ELO punten. We zijn hiermee wel iets coulanter dan andere afdelingen, maar het geeft jullie als wedstrijdsecretaris wel het makkelijkst zicht op het verschil tussen spelers onderling.

Proef voorjaarscompetitie 2018

De uitwerking is dan als onderstaand:

–          Als een speler meer dan 200 ELO punten sterker is dan 3 (of 2 voor Duo) spelers in enig team boven hem dan volgt een invalverbod voor dat team

–          Als een speler meer dan 200 ELO punten sterker is dan 2 spelers in enig team boven hem mag hij alleen invallen in dat team als die 2 betreffende spelers ook worden opgesteld.

–          Als een speler meer dan 200 ELO punten sterker is dan 1 speler in enig team boven hem mag hij alleen invallen in dat team als die betreffende speler ook wordt opgesteld.

Deze invalbeperkingen zullen worden berekend voor invallen binnen de reguliere competitie, binnen de duo competitie en voor invallen vanuit duo naar regulier en andersom.

De berekeningen zullen uitgevoerd worden op basis van de ratings per 1-12-2017.

Zodra de indeling van de competitie definitief is zullen ook de invalbeperkingen worden gepubliceerd. De verenigingen hebben dan 2 weken de tijd om hierop te reageren. Er kunnen zich immers altijd situaties voordoen die het billijken hier soepeler mee om te gaan.

De beslissing of een invalverbod of –beperking gehandhaafd blijft licht uiteindelijk altijd bij de betrokken competitieleider.

Als na de start van de competitie spelers moeten worden toegevoegd aan een team zal dat alleen worden toegestaan als zijn persoonlijke rating niet hoger is dan 200 ELO punten dan de rating van de sterkste speler in dat team.

Omdat het in de afdeling West is toegestaan vanuit de Duo competitie in te vallen in de reguliere competitie (en andersom) zonder op de betreffende teamlijst te staan is het noodzakelijk de programmering van het systeem voor West aan te passen. Die aanpassingen zullen de komende weken gemaakt gaan worden, waarna wij dit uitgebreid zullen testen. Vandaar dat we besloten hebben nog een seizoen hiermee proef te draaien.

Als uit de testen blijkt dat alles naar behoren werkt zal er nog een uitbreiding van de inval mogelijkheden worden toegevoegd.

Op dit moment mag er in de 4e klasse en lager binnen dezelfde klasse ook vanuit een team met een lager volgnummer in een team met een hoger volgnummer worden ingevallen. Wij willen dit gaan uitbreiden naar alle klassen, zowel in de topklasse als in de regio competities (Noord en Zuid).

Voorwaarde is dan alleen weer het verschil in ELO punten.

Voorbeeld: teams 1 en 2 van een vereniging spelen beiden 2e klasse. Spelers uit team 1 mogen dan ook invallen in team 2 op de voorwaarden zoals bij de uitwerking staan beschreven.

Als team 1 1e klasse speelt en team 2 2e klasse mag dat uiteraard niet.

De definitieve regels m.b.t. invallen zullen worden opgenomen in het competitieboek voorjaar 2018 en ook per mail aan jullie worden gestuurd. Uiteraard zal er ook een publicatie op de website volgen.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem van den Bosch,

secretaris Commissie Competitie en Wedstrijdzaken