Corona Protocol TTVA

TTVA Corona Protocol

Zie tevens de volgende bijlages;  Tekening zaal Protocol 1 juli en Brief aan de leden

Protocol voor de speelzaal en kantine.

TTVA volgt volledig het aangegeven protocol van het RIVM en de richtlijnen van de gemeente
Alblasserdam. Dit zijn regels zoals die vanaf 1 juli gaan gelden.

Onthoud ten eerste de algemene adviezen:
– Schut geen handen.
– Houd 1,5 meter afstand.
– Hoest/nies in de binnenkant van de elleboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Bij binnenkomst in het pand dien je je eerst te melden in de kantine. Bij binnenkomst eerst de
handen desinfecteren.

Er kan gebruik worden gemaakt van de zaal. Hier kunnen we de anderhalve meter regel
garanderen. Het betreden van de zaal bij voorkeur via de ingang bij de kleedkamers. Het
verlaten van de zaal bij voorkeur via de andere deur in de zaal (via aanpalende ruimte). Het
looppad mag niet gebruikt worden om te zitten.

Er kan met een beperkt aantal mensen worden gespeeld (drie tafels met zes personen). Als
de tafels bezet zijn, zijn er geen andere mensen in de zaal aanwezig. Die wachten in de
aanpalende ruimte of kantine.

Er wordt niet gedubbeld.

Afscheidingen tussen de tafels zijn verplicht. Afscheidingen aan de lange zijde zijn ook
verplicht. Een moet namelijk een looppad zijn van deur tot deur. Op dit looppad geld éénrichtingsverkeer.

Er zullen desinfecterende middelen ter beschikking worden gesteld in de vorm van
dispensers met een hand desinfectiemiddel. Tevens is er een desinfectiemiddel voor de
tafels, ballen en andere zaken. Een ieder is verplicht om deze regelmatig te gebruiken.
Bij elke tafel komt een groene emmer te staan met de beide desinfectiemiddelen en een rol
papier. Gooi gebruikt papier in de emmer. Deze emmers zullen aan het eind van de avond
geleegd moeten worden in een vuilniszak.

De ballen en tafeloppervlak en andere zaken moeten regelmatig worden ontsmet.

Laat handdoeken niet slingeren maar houdt deze in de sporttas.

Er kan gebruik worden gemaakt van kleedkamers en douche ruimtes. Dit natuurlijk wel met
inachtneming van de 1,5 meter regel. Dit betekend in de praktijk dat er voorlopig maar één
persoon te gelijk gebruik mag maken van kleedruimte en douches.

Leden die willen trainen moeten zich van te voren aanmelden via social mediakanalen, zodat
er controle kan zijn over het aantal mensen dat aanwezig is.

Mensen die verkouden zijn of verhoging hebben mogen niet spelen. Dit is moeilijk te
controleren maar we kunnen wel aandringen op het gezond verstand van een ieder. Als je
een huisgenoot hebt die de verschijnselen heeft, blijf je thuis. In beide gevallen ben je gewoon
niet welkom in het gebouw.

Het bar personeel krijgt ter bescherming plastic handschoenen uitgereikt.

De kantine is gewoon open. Bij binnenkomst de handen wederom desinfecteren. Deze ruimte
is bij ons groot genoeg om de 1,5 meter regel te kunnen garanderen.

Consumpties kunnen worden besteld en genuttigd. Ook hierbij dient de 1,5 meter regel in
acht te worden genomen.

Er zullen in de kantine en de aanpalende ruimte naast de zaal geplastificeerde exemplaren
van deze lijst met de geldende regels aanwezig zijn. Tevens zullen deze op diverse deuren
vermeld gaan worden.

Tot slot nog een aantal adviezen zoals de NTTB die heeft aangegeven;
Advies NTTB: Verzamel na de trainingssessie de gebruikte ballen in een ‘ontsmettingsbak’.
De ballen kunnen de volgende dag opnieuw gebruikt worden.

Een andere optie is de ballen direct na afloop van de trainingssessie ontsmetten.
Reinig tafels voor én na de training.

Gebruik alleen eigen materiaal en vermijd contact met andermans materiaal.

Geen zweethanden afvegen op de tafel. Gebruik een eigen handdoek.

Zoals gezegd is dit het protocol geldig vanaf 1 juli. Vanaf medio september zal ook het
competitie protocol in werking treden. Dit kan afwijken van het geldende protocol (voor de
zaal). Dit omdat de NTTB andere eisen kan stellen voor deelname aan de competitie. Alle
competitiespelers zullen hier vroegtijdig van op de hoogte worden gesteld.