Privacy Verklaring

Persoonsverklaring

TTVA verplicht zich met deze verklaring er toe om zorgvuldig en volgens de geldende regels om te gaan met alle persoonlijke informatie van onze leden.

De persoonlijke informatie van de leden is opgeslagen in de ledenadministratie van TTVA, met als doel communicatie te kunnen onderhouden met de leden betreffende zaken die rond de vereniging spelen. Deze gegevens zullen alleen verstrekt worden aan de NTTB voor de inschrijving van nieuwe leden (Zie verklaring NTTB en het formulier nieuwe leden). De persoonsgegevens van de leden zullen tot 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap opgeslagen blijven in onze ledenadministratie.

Zonder toestemming van de leden zal TTVA nooit persoonsgegevens verstrekken aan derden, mits er door het betreffende lid hiervoor toestemming is verleend (NTTB). De leden kunnen op ieder moment deze toestemming intrekken. De leden kunnen tevens op ieder moment  een schriftelijk verzoek indienen voor inzage, correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens. De leden staat het vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er mogen geen foto’s van jeugdleden of kwetsbare groepen (lees Geestelijke of lichamelijk gehandicapten) geplaatst worden op sosial media of websites die aan TTVA gelinieerd zijn, zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders of begeleiders van deze jeugdleden of kwetsbaren. TTVA verplicht zich hier op toe te zien.


Betreffende het gebruik van de TTVA website

Niets van onze website of facebook pagina mag zonder toestemming van TTVA gereproduceerd of gedeeld worden door andere partijen, doelen of door derden.

De website ttva.nl gebruikt cookies alleen voor een beter werking van de website en verklaart geen andere doeleinden hiervoor te hebben.

AVG-verklaring