50 jarig jubileum TTVA en aankomende activiteiten

Beste Leden van TTVA,

Er is inmiddels een commissie samengesteld die gaat brainstormen over de activiteiten die er georganiseerd kunnen worden ter viering van ons 50 jarig bestaan. Peter Houmes, Rien de Heer en Ruth Sloof hebben te kennen gegeven dat zij willen plaatsnemen in deze commissie. Wim Verschoor zal als penningmeester hun met raad en daad bijstaan.

Deze jubileum commissie zal dus plannen gaan maken ter opluistering van het 50 jarige bestaan van TTVA. Te zijner tijd zullen zij met wat vast omlijnde plannen en ideeën bij het bestuur gaan komen. Het bestuur zal deze plannen dan verder aan de leden gaan ventileren.

Wij willen jullie tevens ook nog even wijzen op de activiteiten die zijn geplant voor de komende periode. We beginnen op donderdag 26 april met een darttoernooi wat start om 19:45 uur.

Donderdag 14 juni zal er een korte vergadering zijn voor alle competitiespelers met als item de teamsamenstelling voor het najaarsseizoen 2018. Aanvang van de vergadering is 21:00 uur. Tevens zullen de kampioenen van het afgelopen seizoen worden gehuldigd.

Donderdag 21 juni zal het jaarlijkse handicaptoernooi worden georganiseerd. De activiteiten commissie zal hiervoor wel weer wat rare dingen gaan verzinnen.  Een ieder zal hiervoor een uitnodiging ontvangen van Ton de Boom. Het aanvangstijdstip staat al wel vast en die is 19:45 uur.

Op vrijdag 6 juli zal dan weer de jaarlijkse afsluiting van het tafeltennis jaar plaatsvinden in de vorm van de barbecue. Aanvang vanaf 18:00 uur. Er zal voor deze activiteit een eigen bijdrage worden gevraagd van 7,50 euro. Ook voor deze activiteit zal een ieder een uitnodiging ontvangen.

Vooruitlopend op het nieuwe seizoen melden wij nog dat een ieder op dinsdag 14 augustus weer terecht kan voor de training en dat de najaarscompetitie weer start in de week van 10 september.

Vriendelijke groet,
Het bestuur